Concepts int. project
Exhibitions & publication 
Project in Progress


Concepts definitions and redefinitions of concepts in the field of visual language.
Concepts and their visual interpretations.
Study of conceptual representations in terms of their creation through visual language. Building a collection devoted to specific concepts, analysing and comparing interpretations of concepts.
Conceptsdefinicje i redefinicje pojęć w obszarze języka wizualnego. Badanie reprezentacji pojęciowych w zakresie ich kreacji wizualnej. Budowanie kolekcji dedykowanej określonym pojęciom, analiza i porównanie interpretacji pojęć.


︎︎︎ EN Generally speaking, concepts can be used to describe and define various elements of our reality. However, they can also create a somewhat unique relationship between the individual and the world, depending on the socio-political and cultural factors. Moreover, concepts can refer to things which are universal in all the complexity of our existence but also to describe notions and ideas which are abstract or which are beyond the reach of our experience
︎︎︎Some time ago one of our students designed a project devoted the concept of family. She started the project with a questionnaire in which she asked different people how they would depict the family, illustrate it, explain it visually. Many different concepts emerged, such as milk, a pillow, a table, a tree, a doormat. This resulted in a very interesting set of associations as a combination of word-image-individuality, which is the main idea of the concept project.
︎︎︎ Choose a word-concept and show what it means to you. There is no limitation to the choice of concepts, they can just as well be words describing objects, phenomena, abstract concepts. The important thing is how the concept you choose is relevant to you.

︎︎︎ Students from different countries will participate in the project, the works selected by the comitee will be presented in exhibitions and in a publication summarizing the projest.

AI ELEMENTS
An important element of the Concepts project is AI technology. In addition to preparing a set of visual works, each participant in the project also provides a description and tags for their chosen concept. Based on these, in the final phase of the project, we will generate AI images to compare them with images representing the author's artistic creation (we will test different AI tools). In this way, we will result in two images of the same concept: one created by the author and one generated by the AI, as well as comparative material of the intelligence displayed by the devices and the natural intelligence.

︎︎︎PL Pojęcia służą opisowi rzeczywistości, ale są też rodzajem ndywidualnej relacji między jednostką a światem.
Dotyczą tego, co uniwersalne w całej złożoności przejawów istnienia, ale także tego, co nie istnieje, a nawet jest poza zasięgiem naszego doświadczenia.
Pojęcia są przedmiotem badań, podobnie jak inne mechanizmy percepcji.
Projekt Concepts skupia się na indywidualnej relacji rozumienia pojęć i ich transformacji na język wizualny w odmiennych kulturach i ma wskazać czy reprezentacja pojęciowa może być obszarem wspólnym i uniwersalnym dla rozumienia świata, czy też stanowi indywidualną adaptację.

︎︎︎Kiedyś jedna ze studentek realizowała projekt dotyczący pojęcia rodzina. Projekt rozpoczęła od ankiety, w której zapytała różne osoby jak one rodzinę by przedstawiły, zilustrowały, wyjaśniły obrazem. Pojawiło się wiele różnych koncepcji jak: mleko, poduszka, stół, drzewo, wycieraczka. W ten sposób powstał zestaw skojarzeń będący połączeniem słowo-obraz-indywidualizm, który stanowi główną ideę projektu pojęcia.
︎︎︎ Wybierz słowo-pojęcie i pokaż co ono znaczy dla ciebie. Nie ma ograniczenia w wyborze pojęć, mogą to być słowa opisujące przedmioty, zjawiska, pojęcia abstrakcyjne. Ważne, aby wybrane pojęcie było istotne dla Ciebie.

KOMPONENT AI
Istotnym komponentem projektu Pojęcia (Concepts) jest technologia AI. Każdy uczestnik poza przygotowaniem zestawu prac wizualnych dostarcza również opis i tagi do wybranego przez siebie pojęcia. Na ich podstawie, w ostatnim etapie projektu, wygenerujemy obrazy AI, aby porównać je z obrazami, które stanowią kreację artystyczną autora (w procesie przetestujemy różne narzędzia AI).
W ten sposób uzyskamy dwa obrazy tego samego pojęcia: wykreowany przez autora i wygenerowany przez AI na podstawie tagów tego samego autora.︎ Roots International Poster Exhibition
︎
honorable mention in the competition
︎
Warsaw ︎24.06—31.07.2023

︎ students
Paola Nasr (wyróżnienie w konkursie), Milena Fedyna, Milena Łaska, Weronika Michalska, Morozova Yeva, Anna Mucha, Yarema Onyshkevych, Bugra Tunali, Olena Mykolaiv︎ Konfrontacje Plakatu Studenckiego
︎Tarnów ︎16.06—29.07.2023 


︎ students
Anna Mucha, Anna Sosnowska, Barbara Mastaler, Julia Krajewska, Karolina Winczewska, Magdalena Kaczyńska, Magdalena Kasprzak, Zuzanna Urban


︎︎︎ The idea behind the Integrated Graphic Design Studio is to engage all students with the current trends and innovations within contemporary graphic design, typography and all related fields through the open and dynamic structure of the studio's program.


︎︎︎
Leading Professor: Agnieszka Ziemiszewska︎︎︎ This allows the students to work on various projects which are unlimited in their form and subject, including artistic and experimental designs and projects containing practical elements such as a budget, strategy and various technologies.
︎︎︎ The students also have the option of creating their final diploma projects in the studio.
︎︎︎ A number of projects created in the studio, both term assignments and diplomas, received international awards and distinctions.
polish-japanese academy
of information technology,
koszykowa 86 str.
warsaw, poland.

© integrated graphic design studio,
student & authors 2023